Home » Über uns » Projekte
Yuewang Hotel, Shaoxin, Zhejiang
Kingdao Bathing Palace, Shaoxin
Xiushan Dockyard, Zhoushan, Zhejiang
Ouyimei Sofa Company Ltd., Haining, Zhejiang
Zhongyuan European Town, Jiangdu, Jiangsu
Clove Garden, Haining, Zhejiang
Luge Residential Region, Shenyang
Zhejiang Agriculture Development Company Ltd.
Ein 10-Tonnen-Warmwasserprojekt in Haining 3
Ein 10-Tonnen-Warmwasserprojekt in Haining 2
Ein 10-Tonnen-Warmwasserprojekt in Haining 1
Solar-Warmwasser-Projekt in Russia 4

Solar-Warmwasser-Projekt in Russia 3
Solar-Warmwasser-Projekt in Russia 2
Solar-Warmwasser-Projekt in Russia 1
Solar-Warmwasserbereiter-Projekt in Urumqi
Unabhängiges Solar-Warmwasserbereiter-Projekt für 200 Haushalte in Haining 5
Unabhängiges Solar-Warmwasserbereiter-Projekt für 300 Haushalte in Haining 4
Hauptprodukte
>